https چیست؟ و چه تفاوتی با http دارد!؟

این مقاله سعی دارد تا با زبانی ساده مفهوم https را برای کاربران عادی بیان کند. در انتها نیز روش تبدیل http سایت به حالت https شرح داده خواهد شد. در صورتی که یک وبمستر هستید، با این کار می‌توانید امنیت سایت خود را ارتفا ببخشید. مثال: پدرام یک وبسایت دارد که در آن گوشی […]