سورس بسته‌بندی و جعبه (خط تا و خط تیغ)

بسته‌بندی و جعبه‌سازی یکی از پرسودترین بخش‌های صنعت طراحی و چاپ است. این کار در عین حال یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین قسمت‌های این صنعت سودمند نیز می‌باشد. یک اشتباه کوچک در محاسبه‌ی طراحی بسته‌بندی یا ساخت جعبه‌ی مورد نظر می‌تواند کل کار را به اصطلاح «باطله» کند.

یکی از حساسیت‌های موجود در طراحی بسته‌بندی‌ها و جعبه‌ها، مسأله‌ای به نام خط تیغ و خط تا است.
خط تیغ یعنی جاهایی که کار باید بعد از طراحی توسط دایکات یا لترپرس برش بخورد.
خط تا نیز یعنی انداختن یک خط واقعی (به کمک فشار دستگاه و نه با جوهر) روی کارهای چاپ شده، به نحوی که کارگر بسته‌بند به کمک آن خطوط بتواند جعبه را درست و باکیفیت تا کند.
چیزی که این سورس را ارزشمند می‌کند، مشخص شدن خطوط تیغ و نیز خطوط تا در هر یک از فایل‌های گرافیکی مربوطه است.

در این سورس بسته‌بندی و جعبه، ۱۳۵ طرح گرافیکی به همراه پیش‌نمایش آن‌ها (جهت پیمایش سریع‌تر) قرار دارد.

پرسش ها