• زمان و مکان برگزاری کلاس‌ها توافقی است. لطفا قبل از پر کردن این فرم و پرداخت شهریه، در مورد مکان و زمان‌هایی که امکان تشکیل کلاس وجود دارد، هماهنگی‌های مقدماتی را به عمل آورید. بعد از پر کردن این فرم، ما جهت هماهنگی نهایی کلاس‌ها با شما تماس خواهیم گرفت. در صورت انصراف، ۳۰٪ از شهریه‌ی پرداختی کسر و مابقی مسترد می‌گردد.


  • هر جلسه‌ی آموزشی: ۹۰ دقیقه
    هر جلسه‌ی مشاوره: ۶۰ دقیقه


  • 0 تومان
  • مبلغ فوق، برای یک نفر محاسبه شده است. در صورت حضور بیش از یک نفر در کلاس، به ازای هر نفر ۳۰٪ به مبلغ شهریه اضافه می‌شود. این مبلغ به صورت حضوری و یا از طریق فرم «پرداخت‌های متفرقه» دریافت می‌گردد.